slogan         


Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (SMID) işi propune să asigure, pe de o parte, un grad de colectare a deşeurilor de 100%, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, protejând sănătatea locuitorilor judeţului, cât şi, pe de altă parte, să încurajeze colectarea selectivă a deşeurilor, valorificandu-le fie prin compostare individuală pe cele biodegradabile, fie prin reciclare pe cele provenite din ambalaje. În fiecare an oamenii produc zeci de tone de gunoaie, care se depozitează fie în gropi speciale, acoperite apoi cu pământ, fie sunt aruncate în mari şi oceane sau incinerate. Astfel, depozitările degradează solul, deversările afectează faună acvatică, iar gazele emanate în urma incinerării sunt foarte toxice şi se răspândesc în atmosferă. În concluzie, toate acestea duc la poluare.

 

icon1

Știați că...

În Marea Britanie, într-o acțiune de curățare a plajelor în 2003 s-au adunat peste 17000 de mucuri de țigară. Se estimează că 4,5... Citește mai mult

 

icon2

Colectare selectivă

Conform unei statistici oficiale, în comparație cu România, Austria depozitează la groapa de gunoi 0,7% din...Citește mai mult

icon3

Importanța reciclării

Fiecare dintre noi a auzit la școală, la televizor sau a citit în presa despre reciclare. Reciclarea se poate defini ca un proces de... Citește mai mult
Datorită faptului că România continuă să se afle pe ultimele locuri în Europa la capitolul managementul deşeurilor, cu doar 1,3% deşeuri reciclate şi 98,7% aruncate la gropile de gunoi a devenit imperios necesară implementarea în ţara noastră a unui sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor. Astfel Consiliul Judeţean Olt a demarat proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu.

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pe cea a mediului în judeţul Olt şi alinierea la cerinţele legislaţiei romane şi europene.

Proiectul are o valoare totală de 39,35 milioane euro, dintre care 23 milioane euro contribuţia UE, 5,18 milioane euro din bugetul de stat, 11,10 milioane euro contribuţia bugetelor locale.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (SMID) are ca obiective:

  • Să asigure un grad de colectare a deşeurilor de 100%, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
  • Să asigure colectarea separată şi atingerea tintelor minime privind devierea de la depozitare a deşeurilor biodegradabile (50% din totalul generat în judeţ şi tratarea acestora prin metode specific adecvate (inclusiv prin compostare individuală);
  • Să asigure colectarea separată şi atingerea tintelor minime de reciclare/valorificare a deşeurilor reciclabile provenite din ambalaje şi reintroducerea lor în circuitul economic prin realizarea unei capacităţi de sortare centralizate la nivelul judeţului;
  • Să protejeze sănătatea publică şi mediul prin îmbunătăţirea procesului de colectare şi depozitare a deşeurilor prin construirea unui nou depozit conform cu standardele UE şi să asigure condiţiile optime pentru închiderea depozitelor actuale neconforme şi reconstrucţia ecologică a terenurilor pe care sunt amplasate;
  • Să crească nivelul calitativ al standardelor serviciilor de salubritate, cu costuri suportabile de către toate categoriile de populaţie;