Proiectul va finanţa prima celulă – cu o capacitate de 800.000 de tone şi o cu durată de funcţionare până în 2019 – a depozitului de la Bălteni împreună cu dotările obişnuite şi echipamentul necesar. Zona depozitului va include un drum perimetral de acces, un drum de acces pentru compactoare, o staţie de tratare a levigatului şi un sistem de ardere a gazului de depozit. Pe măsură ce depozitarea va avansa, se vor construi rampe care să permită vehiculelor de colectare şi transport să ajungă în zona de descărcare. Se va folosi un compactor pentru a mări densitatea deşeurilor îngropate. 

Fiecare celulă va fi prevăzută cu un sistem de colectare a levigatului, care cuprinde un strat de drenaj, unde sunt montate conductele de colectare a levigatului. Sistemul va fi instalat înainte de punerea în funcţiune a celulei. Sistemul de colectare va asigura transportul levigatului la staţia de tratare. Sistemul de ardere a gazului va fi folosit pentru arderea biogazului generat prin fermentarea deşeurilor îngropate. Biogazul va fi colectat printr-un sistem alcătuit, de regulă, din puţuri şi conducte de legătură. Acest sistem va fi instalat, în cea mai mare parte, în timpul fazelor de exploatare şi de închidere a depozitului. Sistemul de colectare a gazului permite transportul gazului de depozit generat la instalaţia de ardere. Depozitul de la Bălteni va include şi o platformă publică de colectare. 


Staţia de sortare 


O staţie de sortare va fi localizată la noul amplasament de depozitare de la Bălteni şi va beneficia de dotările acestuia (cântar, clădire administrativă comună) şi va deservi întregul judeţ. Staţia de sortare este împărţiţă în 3 sectoare principale: hala de recepţie, hala de sortare, hala de depozitare. Este nevoie de un încărcător cu cupă pentru transportul fluxurilor de deşeuri intrate şi de un motostivuitor pentru manipularea fluxurilor de deşeuri sortate şi balotate. În sectorul de sortare, fracţiunile uşoare sunt sortate în metal şi plastic de diferite tipuri. Hârtia şi cartonul vor fi sortate în diferite fracţiuni, de exemplu, hârtia şi cartonul profilate, de supermarket, şi hârtia sortată provenită din materiale imprimate. Utilizarea unei singure benzi de sortare şi a unui program de lucru în 2 schimburi (un schimb durează 8 ore) va permite sortarea cantităţii maxime de deşeuri preconizate în 5 zile/săptămână. 

Capacitatea staţiei de sortare este de aproximativ 11.600 t/an pentru hârtie şi carton şi 4.500 tone/an pentru plastic şi metal. Staţia va fi folosită alternativ pentru sortarea hârtiei şi a fracţiunii uşoare.