Nouă ST va fi echipată cu un sistem de cântărire şi raportare, containere-birouri, containere (25m2 fiecare) pentru deşeuri reziduale şi alte echipamente. Având în vedere distanţele mari de la zonele de colectare la depozitul ecologic, judeţul va fi împărţiţ în 5 zone de colectare. Fiecare staţie de transfer va prelua un centru de colectare, în timp ce depozitul ecologic de la Bălteni va gestiona cea de-a cincea zonă de colectare stabilită în jurul depozitului. 


O platformă publică de colectare va fi instalată în fiecare dintre stăţiile de transfer. Această va include 2 containere pentru colectarea deşeurilor voluminoase şi a celor periculoase. Se va asigură de asemenea spaţiu liber pentru instalarea unităţilor de colectare a DEEE (responsabilitatea industriei). Deşeurile vor fi transportate dela staţiile de transfer la depozit prin vehicule cu 3 osii şi cu containere roll-on/roll-off.