Conform unei statistici oficiale, în comparaţie cu România, Austria depozitează la groapa de gunoi 0,7% din deşeurile sale, Olanda 0,4% şi Belgia 1,4%.

Orice persoană, ca reprezentant al comunităţii, are posibilitatea şi chiar obligaţia de a influenţa procesul de ecologizare a zonei în care locuieşte, unde îşi petrece timpul liber şi de a-i informă şi pe ceilalţi membri ai societăţii mai puţin conştienţi de importanţa unui mediu curat şi sănătos. Soluţia este simplă şi la îndemâna tuturor şi constă în depozitarea selectivă a deşeurilor. Mai exact, deşeurile trebuie depozitate în locurile special amenajate şi, atât cât este posibil, pe categorii.

Cantitatea de gunoaie care se adună de la români este de 8 milioane de tone într-un an.

Deșeurile menajere sunt colectate neselectiv și eliminate prin depozitare; se apreciază că numai 5 % din cantitatea de deşeuri menajere este colectată în vederea recuperării.

În Europa problema colectării selective are o importanţa majoră. Astfel în 1991 a fost introdus pentru prima oară în Germania un sistem care s-a dezvoltat şi s-a creat o reţea în numeroase state din Europa. Acest program european – Der Grune Punkt (The Green Dot) – urmăreşte reciclarea ambalejelor bunurilor de consum introduse pe piaţă de către agenţii economici.

În anul 2009, legislaţia europeană obliga agenţii economici să recupereze şi să valorifice 45% din totalul ambalajelor puse pe piaţă, urmând că procentul să crească până la 60% în 2013.

Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi procesarea unora dintre componentele deşeurilor, pentru a fi transformate în produse utile. Pot fi supuse procesului de reciclare aproape toate materialele care intră în compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic sau cutiile metalice.

Colectarea selectivă a deşeurilor este de asemenea cea mai simplă soluţie la îndemâna tuturor, care presupune aducerea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea transportării la staţiile de sortare şi finalizarea reciclării şi valorificării lor. Culorile, pentru identificarea containerelor şi recipientelor destinate colectării selective a deşeurilor sunt:

Galbenpentru deșeurile de plastic

Verde pentru deșeurile de sticlă

Albastru pentru deșeurile de hârtie şi carton

Maropentru deşeurile biodegradabile

Gripentru deșeurile reziduale

 

 flyer verso1234

 

Cantitatea de deşeuri pe care o generăm creşte cu fiecare produs pe care îl cumpărăm zilnic. Ambalajele protejează produsele, le diferenţiază şi le fac mai atractive. Elesunt produse în sine, fiind utile şi valoroase. 
Îndată ce consumăm un produs, ambalajul său devine deşeu, şi ca urmare deşeurile de ambalaje merită reciclate dintr-o serie de motive: 

• economisim energia 
• reducem poluarea 
• scade cantitatea de gunoi 
• rezultă materie primă secundară 
• conservăm resursele naturale 

Noul sistem de management integrat al deşeurilor implementat în judeţul Olt, necesită o schimbare fundamentală în comportamentul tuturor producătorilor de deşeuri (cetăţeni, agenţi economici), prin aceea că toţi trebuie să colecteze separat deşeurile şi trebuie să se convingă asupra necesităţii de a contribui prin aport propriu laefortul colectiv de protejare a resurselor natural, prin reciclare şi reutilizarea produselor de larg consum. Deşeuri se produc şi acasă, şi la scoală, şi la serviciu, şipe stradă şi în parcuri sau pieţe publice. Indiferent de calitatea, mediul şi vârsta celor care produc deşeurile, toţi trebuie să fie conştienţi că fără contribuţia şiaportul lor, acest sistem nu va funcţiona la deplina lui capacitate. 

De aceea toţi cetăţenii trebuie să procedeze în felul următor:

 

pasul 1 – separarea deșeurilor produse (acasă, la școală, la serviciu) pe fracțiuni distincte:

  • resturi de fructe și legume, resturi de alimente expirate (fără ambalaj), coji de ouă și nuci, iarbă, frunze sau crengi tăiate/uscate;
  • cutii sau alte ambalaje de carton presat sau ondulat, hârtie de scris folosită, ziare și reviste neimpregnate de lichide sau grăsimi;
  • produse de sticlă (borcane, recipienți de diverse mărimi sau volume) de culoare maro, verde sau incolore;
  • deșeuri de plastic (recipient de tip PET, cutii de plastic, alte ambalaje de plastic);
  • alte deșeuri reziduale (care nu se încadrează la fracțiunile descrise mai sus);

 

pasul 2 – depozitarea corectă a deșeurilor separate în containerele alocate fiecărui tip de deșeu:

  • transportul și depozitarea deșeurilor separate până la platforma de depozitare și depozitarea în containere separate corespunzătoare fiecărui tip de deșeu, puse la dispoziție de municipalitate;
  • producerea de compost la domiciliu;