Screen Shot 2013-12-19 at 13.40.16

În maximum doi ani de zile, locuitorii din judeţ se vor putea bucura de avantajele unui sistem integrat de management al deşeurilor, acest lucru presupunând construirea a patru staţii de transfer în oraşele Caracal, Balş, Corabia şi Scorniceşti şi a unui depozit ecologic la Bălteni. Toate aceste investiţii se vor face în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, proiect al Consiliului Judeţean pe fonduri europene.
Consiliul Judeţean Olt a găzduit marţi o conferinţă de presă cu ocazia lansării lucrărilor din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, finanţat prin Programul Operational Sectorial – Mediu.

Proiectul are în vedere punerea în funcţiune a unui depozit ecologic pentru colectarea deşeurilor din tot judeţul, cu o capacitate de 3,5 milioane metri cubi, a unei staţii de sortare şi a unei staţii de tratare levigat, poziţionate în localitatea Bălteni, construirea a 4 staţii de transfer în Caracal, Balş, Corabia şi Scorniceşti, închiderea depozitelor urbane existente în Slatina, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia şi Balş, precum şi construirea a 3.722 platforme de colectare a deşeurilor menajere şi 1.975 platforme de colectare a deşeurilor reciclabile, în toate cele 112 localităţi din judeţ.

Investiţia cuprinde patru componente. Componenta 1 are în vedere colectarea şi transportul deşeurilor – vor fi utilizate euro-containere metalice de 1,1 m³, iar transportul deşeurilor se va face de operatorii de salubrizare.
Pentru identificarea containerelor şi recipientelor destinate colectării selective a deşeurilor sunt, acestea vor avea culori diferite. : Galben – deşeuri de plastic; Verde – deşeurile de sticlă; Albastru – deşeurile de hârtie şi carton; Maro – deşeuri biodegrdabile; Gri – deşeuri reziduale.
Componenta 2 priveşte transferul deşeurilor. Fiecare din cele patru staţii de transfer va include pe lângă zona de transfer şi un punct de colectare fluxuri speciale de deşeuri (deşeuri voluminoase, deşeuri periculoase menajere şi DEEE).
Componenta 3 constă în construirea unui centru de mangement al deşeurilor la Bălteni; acesta va cuprinde o staţie de sortare a deşeurilor reciclabile, o staţie de tratare levigat şi un depozit de deşeuri municipale.

Staţia de sortare care va fi situată pe amplasamentul depozitului Bălteni va avea o capacitate maximă de 29.000 tone/an. Aici vor fi sortate atât deşeurile de hârtie şi carton, cât şi cele de plastic şi metal, colectate separat. Sistemul de management integrat al deşeurilor cuprinde şi un depozit, care va fi realizat tot la Bălteni.
Nu în ultimul rând, Componenta 4 se referă la închiderea celor 6 depozite neconforme din Slatina, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia, Balş. Închiderea depozitelor neconforme se va realiza conform prevederilor legislative în vigoare, prin relocarea şi reprofilarea corpului depozitului, acoperirea cu un strat de pământ şi instalarea facilităţilor pentru colectarea gazului de depozit şi a levigatului, iar ulterior va avea loc închiderea finală a depozitului cu pachetul de impermeabilizare.
Proiectul are o valoare totală de 39,35 milioane euro, cea mai mare parte din bani provenind de la Uniunea Europeană.