Tipuri de deșeuri :

 

Deşeurile sunt acele substanţe sau obiecte de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa. În general, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).

 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii şi monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor.

 

În medie, un cetăţean european generează anual aproximativ 500 de kilograme de deşeuri menajere.

 

După proveniență, pot fi deosebite următoarele tipuri de deșeuri:


 Vehicule scose din uz (VSU) si anvelope  Deseurile municipale biodegradabile (DMB)
 Deseurile periculoase  Deseurile de ambalaje
 Deseurile din constructii si demolari  deseuri municipale
 deseuri din minerit  Deseuri industriale
 deseuri agricole  Deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE)