Compostarea reprezintă o metodă naturală de reciclare şi valorificare a deşeurilor biodegradabile rezultate din activităţile casnice, aflată la îndemâna tuturor. Toate deşeurile biodegradabile produse, respectiv: deşeuri menajere, dejecţii animale, resturi vegetale, deşeuri din industria alimentară, ajung pe o cale sau alta într-o fază de putrefacţie în urma căreia se transformă într-un îngrăşământ natural ecologic deosebit de preţios. 

 

Principalul tip de deşeu pe care îl generăm acasă (aproximativ 50% sau chiar mai mult în zonele rurale) este reprezentat de deşeurile biodegradabile. Cea mai bună soluţie de reciclare a acestor deşeuri este transformarea lor în compost, folosind biodegradarea aerobă (în prezenţa de oxigen). Compostul este ceea ce rămâne după descompunerea plantelor şi a altor organsme vii. Se prezintă sub forma unui material închis la culoare, sfărâmicios şi de consistenţa pământului, fiind un excelent îngrăşământ pentru plante.

 

   Atunci când aruncăm la coş deşeuri biodegradabile: 

 

 • toată cantitatea sau o mare parte din ea va ajunge la depozitul de deşeuri, unde descompunerea sa anaerobă va genera cantităţi apreciabile de metan, un gaz cu efect de seră de 21 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon;
 • este un deşeu de care primăria trebuie să aibă grijă, la un cost ridicat, care în final este plăţiţ de noi prin intermediul taxelor iar costurile aferente sistemelor de colectare şi tratare a deşeurilor sunt printre cele mai importante cheltuieli ale unei primării;
 • se iroseşte o ocazie ideală de a recicla materia organică şi de a obţine un aditiv natural şi gratuit pentru solul din grădinile şi câmpiile noastre.

 

Domeniile de utilizare a compostului

 

 • Agricultură – pentru a ameliora solul,
 • Refacerea ecologică a zonelor degradate,
 • Reconstrucţia peisagistică prin revegetalizarea suprafeţelor,
 • Grădinile private,
 • Horticultură,
 • Legumicultură,
 • Îmbunătăţiri funciare.

Tehnologia de preparare a compostului are două faze principale:

 

 • Prepararea mecanică a materialului pentru compostare,
 • Fermentarea deşeurilor.

 

Deşeurile menajere necesită o pregătire înainte de fermentare. Pregătirea constă din mărunţirea şi omogenizarea deşeurilor. Metoda pentru transformarea acestora în compost trebuie să fie aerobă, deoarece aceasta este mai rapidă şi evită producerea mirosurilor neplăcute.

 

Factorii care influenţează procesul de fermentare:

 

  • Oxigenul
  • Apa
  • Compoziţia deşeurilor
  • Gradul de omogenizare a amestecului
  • Granulaţia deşeurilor supuse fermentării,
  • Modul de aşezare a deşeurilor măcinate în grămezi sau în recipienţii de fermentare,
  • Încetinirea vitezei de creştere a temperaturii.

 

Transformarea deşeurilor biodegradabile în compost folosind biodegradarea aeroba – cu aport substanţial de oxigen – conduce la atingerea scopului final în 10 – 14 săptămâni, în timp ce soluţia anaerobă are nevoie de 12 – 24 luni.

 

Avantajele producerii si folosirii compostului:

 

   • Se elimină mirosurile neplăcute, sursele de răspândire a microbilor şi infestarea solului, a apei şi a aerului;
   • Se îmbunătăţeşte fertilitatea solurilor cu un îngrăşământ ecologic, lipsit de toxicitate (aportul necesar de compost trebuie făcut în urma recomandării unei persoane avizate);
   • Solul îmbunătăţit cu compost devine mai afânat şi mai penetrant. Astfel, în cazul ploilor, acest sol absoarbe o mare cantitate de apă, în timp ce alte soluri se comportă ca un acoperiş de tablă, facilitând inundaţiile;
   • Capacitatea solului de a “respira” creşte până la 40 % faţă de situaţia în care nu se aplică un astfel de tratament;
   • Se pot crea soluri fertile pe terenuri complet nefertile, de exemplu în zonele fostelor exploatări;

 

 

Pentru producerea unui compost de calitate superioară, este necesară  folosirea ca materie primă a urmatoarelor deșeuri (de preferință fără a fi amestecate cu alte tipuri de deșeuri solide sau lichide):

 

12 

 

Compostarea poate avea loc în interiorul unei grămezi mari de deşeuri organice, dar în general este mai practic să folosiți o cutie de compost. Composterul ECO (sau home-composterul) este un vas în care se pune materia organică pentru a se transforma în compost. Aceste unitați individuale pentru realizarea compostului permit atât aerului să treacă prin grămadă cât şi controlul temperaturii şi umiditătii în masa deşeurilor, evitând dispersarea lor şi pătrunderea rozătoarelor şi insectelor. Un alt avantaj al cutiei este acela că permite amestecarea deşeurilor cu uşurintă în interiorul său cu ajutorul unor unelte precum aeratorul de compost sau o săpăligă îngustă.

 

Pentru a produce compost în gospodărie avem nevoie de următoarele:

   • locație potrivită în grădină sau livadă.
   • composter ECO
   • furcă, săpăligă sau orice altă unealtă pentru amestecare.
   • apă
   • deșeuri biodegradabile (resturi de la bucătărie și deșeuri verzi rezultate din tăierea pomilor și plantelor)

 

Cum se obține compostul?

 

Pasul 1

 

   • Se toacă deşeurile verzi şi se aseaza la baza composterului (numai deşeuri verzi) în strat de 10-15 cm;
   • Se continuă umplerea vasului punând alternativ, în straturi succesive deşeuri de bucătărie şi deşeuri verzi tocate. Cel mai bine este să se adauge o găleată şi jumătate sau chiar două găleţi de resturi verzi de grădină la fiecare găleată de deşeuri de bucătărie care se goleşte în composter. Aveţi în vedere faptul că disponibilitatea lorva depinde de anotimp: vara vor predomina deşeurile de fructe şi legume, bogate în azot, iar toamna vor predomina frunzele uscate, crengile şi iarba cosită. În timpul procesului de compostare, datorită activitătilor microorganismelor din amestec, temperatura deşeurilor amestecate în cutie poate creşte. Acest lucru este un aspect pozitiv.

Pasul 2

 

   • Pentru a favoriza procesul şi a menține amestecul aerat, este convenabil să se amestece compostul din când în când (o dată sau de două ori pe săptămână). Este suficient să se amestece doar jumătatea superioară a amestecului de deşeuri. În interiorul pubelei temperatura poate ajunge la 60ºC;

 

Pasul 3

 

Momentul în care compostul este gata depinde de materialele introduse în pubelă şi grija față de procesul de compostare, care durează cca 12-14 săptămâni. Compostul finit are următoarele proprietăţi:

   • Miroase şi arată ca solul din pădure;
   • Material finit omogen;
   • Culoare închisă (neagră sau brun închis);

 

Pentru fiecare 100 kg de materie organică introdusă în composter, se obţin între 20-25 kg de compost. Se poate face compost şi în afara unui vas, (cum s-a făcut toată viaţa la sat), dar un composter are avantajul că se poate controla umiditatea şi temperatura pe durată compostării materialelor şi nu generează mirosuri urâte.