DESPRE PROIECT

Datorită faptului că România continuă să se afle pe ultimele locuri în Europa la capitolul managementul deşeurilor, cu doar 1,3% deşeuri reciclate şi 98,7% aruncate la gropile de gunoi, a devenit imperios necesară implementarea în ţară noastră a unui Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor.

Astfel, Consiliul Judeţean Olt a demarat proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu. Acesta prevede înfiinţarea unui depozit ecologic unde să fie colectat gunoiul din tot judeţul în localitatea Bălteni, cu o capacitate de 3.560.000 metri cubi şi o perioadă de funcţionare între 2012 – 2023, cât şi construirea a patru staţii de transfer în Caracal, Balş, Corabia, Scornicești şi a 3722 platforme de colectarea refuzuri menajere şi 1975 platforme de colectarea a deseurior reciclabile în cele 112 localităţi din judeţ. În urma acestor învestiţii se vor închide depozitele urbane existente la Slatina, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia şi Balş.

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pe cea a mediului în judeţul Olt şi alinierea la cerinţele legislaţiei române şi europene. Astfel, aşa cum declară preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul Stănescu, “Oltul va fi unul dintre cele mai curate judeţe din ţară.”

Proiectul are o valoare totală de 39,35 milioane euro, dintre care 23 milioane euro contribuţia UE, 5,18 milioane euro din bugetul de stat, 11,10 milioane euro contribuţia bugetelor locale.

 

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (SMID) are ca obiective::

 

  • Să asigure un grad de colectare a deşeurilor de 100%, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
  • Să asigure colectarea separată şi atingerea ţintelor minime privind devierea de la depozitare a deşeurilor biodegradabile (50% din totalul generat în judeţ) şi tratarea acestora prin metode specific adecvate (inclusiv prin compostare individuală);
  • Să asigure colectarea separată şi atingerea ţintelor minime de reciclare/valorificare a deşeurilor reciclabile provenite din ambalaje şi reintroducerea lor în circuitul economic prin realizarea unei capacităţi de sortare centralizate la nivelul judeţului;
  • Să protejeze sănătatea publică şi mediul prin îmbunătăţirea procesului de colectare şi depozitare a deşeurilor prin construirea unui nou depozit conform cu standardele UE şi să asigure condiţiile optime pentru închiderea depozitelor actuale neconforme şi reconstrucţia ecologică a terenurilor pe care sunt amplasate;
  • Să crească nivelul calitativ al standardelor serviciilor de salubritate, cu costuri suportabile de către toate categoriile de populaţie; 
  • Să reducă procentul de deşeuri produse şi colectate ce ajung la depozit, prin măsuri de conştientizare şi de colectare separată eficiente; 
  • În acest context, pentru implementarea cu succes a proiectului, Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale, municipale, orăşeneşti şi comunale de la nivelul judeţului Olt s-au constituit în cadrul unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara numită „OLT-ECO”.

 

COMPONENTELE PROIECTULUI:

 

Componenta 1 – Colectarea și transportul deșeurilor

Pentru colectarea deşeurilor reziduale și reciclabile vor fi utilizate Euro-containere metalice de 1,1 m³, urmând a fi achiziționate circa 6450 containere.  

 

Transportul deșeurilor de la punctele fixe de colectare la cele 4 stații de transfer sau la Centrul de Management al Deșeurilor se va face de către operatorii de salubrizare.

 

Componenta 2 – Transferul deșeurilor

Proiectul propune ca în judeţul Olt să se construiască 4 staţii de transfer (ST): Balş, Corabia, Caracal şi Scorniceşti. Fiecare staţie de transfer va include pe lângă zona de transfer și un punct de colectare fluxuri speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase menajere și DEEE).

 

Componenta  3 – Centrul de Management al Deșeurilor Bălteni

Centrul de Management al Deșeurilor amplasat în localitatea Bălteni cuprinde o stație de sortare a deșeurilor reciclabile și un depozit de deșeuri municipale.

 

Componenta 4 – Închiderea depozitelor neconforme

În județ există 6 depozite neconforme – Slatina, Drăgăneşti Olt, Scornicești, Caracal, Corabia, Balș -  ce urmează a fi închise în cadrul proiectului.