Din Gazeta Oltului

Arhiva 27 septembrie 2012

 

Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Olt” un succes

 

În cadrul şedinţei Consiliului Judeţean de ieri (n.r. joi 27 septembrie) s-a aprobat înfiinţarea unui post aferent personalului contractual, în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, pe perioada derulării proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile.

 

În esenţă “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Olt” constă în realizarea unor puncte de colectare a deşeurilor în toate localităţile judeţului Olt, după care deşeurile vor fi transportate la staţiile de transfer situate în municipiul Slatina. De aici deşeurile vor fi transportate la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor unde vor fi sortate şi compostate. Proiectul “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Olt” mai prevede realizarea unor centre de colectare pentru deşeuri voluminoase, deşeuri electrice şi electrocasnice (DEE) şi deşeuri menajere periculoase, localizate în municipiul Slatina, dar şi în alte oraşe din judeţ. Totodată proiectul prevede şi igienizarea şi închiderea mai multor de gropi de gunoi rurale care sunt neconforme cu normele U.E.“Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Olt” este un proiect estimat la aproximativ 40 milioane euro şi este finanţat de către Uniunea Europeană (în cadrul POS Mediu 2007-2013 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu), Consiliul Judeţean Olt şi Guvernul României. După implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Olt” nivelul de colectare a deşeurilor din mediul urban va fi de 100%, nivelul de colectare din sate şi aglomerări rurale va fi de 90%, depozitarea deşeurilor biodegradabile – compostul – se va face în concordanţă cu Directivele U.E.

 

Colectarea se va face în mod diferit – pe diverse tipuri de deşeuri

Fiind un proiect corelat cu legislaţia europeană şi adus la zi în ceea ce priveşte legislaţia naţională, proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Olt” prevede colectarea în mod diferit a diverselor tipuri de deşeuri. Pentru deşeurile mixte, proiectul propune introducerea unui sistem de colectare utilizând containere de 240 litri şi 1,100 litri în zonele urbane (colectare de 2-3 ori pe săptămână) şi containere 1,100 litri în zonele rurale (colectarea o dată pe săptămână). Sistemul necesită o investiţie pentru aproximativ 4000 de containere şi puncte de colectare. Adiţional, mai sunt necesare 2000 de containere care să fie plasate, la cerere, pentru sectorul industrial, instituţional şi pieţe şi care trebuie achitate de către generatorii de deşeuri. Pentru deşeurile biodegradabile, sistemele de colectare selectivă vor fi introduse treptat în mediul urban pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, unde este posibil) va fi stimulată compostarea la domiciliu. Pentru deşeurile de ambalaje vor fi furnizate containere pentru colectare selectivă pentru hârtie şi sticlă, iar pentru plastic şi metal va fi prevăzut un sistem cu saci. Pentru deşeurile voluminoase, DEE şi deşeuri periculoase mici, se vor înfiinţa alte centre de colectare. Pentru colectarea acestor tipuri de deşeuri şi a deşeurilor depozitate ilegal vor fi utilizate de asemenea camioane cu remorcă. Deşeurile colectate vor fi transferate direct către depozit. Pentru centrele de colectare vor fi stabilite, unde va fi posibil, aceleaşi zone ca cele ale staţiilor de transfer. Centrele de colectare şi staţiile de transfer vor fi localizate în vecinătatea drumurilor naţionale sau municipale asfaltate pentru a asigura accesul uşor al camioanelor. Staţiile de transfer constau într-o rampă şi o zonă de depozitare a deşeurilor şi de asemenea în containere cu volum de 32 m3 plasate în vecinătatea locului în care vor fi depozitate deşeurile.