Screen Shot 2013-12-19 at 14.48.59

Acesta este îndemnul pe care locuitorii judeţului Olt îl primesc de la autorităţi. Consiliul Judeţean Olt a demarat proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu. Acesta prevede înfiinţarea unui depozit ecologic în Bălteni, unde să fie colectate deşeurile din judeţ, cu o capacitate de 3.560.000 metri cubi şi o perioadă de funcţionare până în anul 2023, o staţie de sortare şi o staţie de tratare levigat, cât şi construirea a patru staţii de transfer în Caracal, Balş, Corabia, Scorniceşti şi a 3722 platforme de colectare a rezidurilor menajere şi 1975 platforme de colectarea a deşeurior reciclabile în cele 112 localităţi din judeţ.


De asemenea, în cadrul acestui proiect se vor realiza lucrările de închidere a depozitelor urbane existente la Slatina, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia şi Balş. Proiectul are o valoare totală de 39,35 milioane euro, dintre care 23 milioane euro contribuţia UE, 5,18 milioane euro din bugetul de stat, 11,10 milioane euro contribuţia bugetelor locale. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu a declarat că unul dintre obiectivele principale ale proiectului este să asigure un grad de colectare a deşeurilor de 100%, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. Se va asigura şi colectarea separată şi atingerea ţintelor minime de reciclare/valorificare a deşeurilor reciclabile. Protejarea sănătăţii publice şi a mediului prin îmbunătăţirea procesului de colectare şi depozitare a deşeurilor, va fi posibilă odata cu înfiinţarea unui nou depozit conform cu standardele UE, care să asigure condiţiile optime pentru închiderea depozitelor actuale neconforme şi reconstrucţia ecologică a terenurilor pe care sunt amplasate. Implicit, va creşte nivelul calitativ al standardelor serviciilor de salubritate, cu costuri suportabile de catre toate categoriile de populaţie.