Termeni şi condiţii generale de utilizare a site-ului www.oltul-recicleza.ro este site-ul oficial al proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Folosirea website-ului www.oltul-recicleza.ro (denumit în continuare „website”) presupune acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor expuse mai jos. 

Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de către Administrator, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor acestuia. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia. 

Drepturile asupra conţinutului website-ului Conţinutul şi elementele de grafică, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului www.oltul-recicleza.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sauprin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin Consiliului judeţean Olt. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin Consiliului judeţean Olt acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi ori un alt deţinător sau o altă sursă. 

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Consiliului judeţean Olt le deţine asupra/în legatură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului. 

Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Consiliului judeţean Olt, ci numai răspunderea persoanelor respective. 

Neangajarea răspunderii Consiliul judeţean Olt depune eforturi pentru că toate informaţiile de pe website-ul www.oltul-recicleza.ro să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, Consiliul judeţean Olt nu îşi asumă nicio răspundere cu privire lainformaţia de pe acest website. 

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. 

Consiliul judeţean Olt nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţiiinformaţiilor publicate sau existente pe website. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Consiliului judeţean Olt de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Consiliului judeţean Olt impuse de lege. 

Întrebari Dacă aveţi întrebări legate de Termenii şi Condiţiile de utilizare precum şi de Politică de confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Consiliul judeţean Olt şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail office@oltul-reciclează.ro